Menu
košík
0
  Nákupní košík je prázdný.

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) webu ww.jidlosnadno.cz (dále též „Web“), provozovaný provozovatelem Jan Hotovec, IČ: 11482451, sídlem Brno, Kremličkova 4, PSČ: 621 00, kontaktní též na h.hotovec@seznam.cz. vytyčuje vzájemná práva a povinnosti nás jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektů údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím on-line aktivit Webu takto:

 1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.
 2. Web není určen k poskytování služeb či prodeji produktů osobám mladším 16 let.
 3. Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami předáte (sdělíte), též v souvislosti s Vaším užitím Webu, obvykle jméno, příjmení, název firmy, telefon, GSM, e-mail, IČO, DIČ, adresa tvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, identifikační údaje kontaktní osoby, bankovní spojení, apod. Pokud objednáváte přes e-shop, zapíše náš systém také Vaši IP adresu a ty cookies, bez kterých by e-shop nefungoval. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování. Tyto osobní údaje máme za účelem Vaší registrace na e-shopu a/nebo přijetí/potvrzení/vyřízení/odeslání/fakturace/reklamace Vaší objednávky a komunikace o ní a jiných našich produktech. V případě jednorázového nákupu na pobočce jsou zpracovány pouze údaje potřebné k vystavení dokladu a plnění smlouvy. Dále zpracováváme informace o zakoupeném zboží obvykle druh a množství objednaného zboží včetně ceny. Zaznamenána také zůstává komnikace se zákazníkem související s prodejem zboží (písemná a elektronická komunikace, SMS, telefoní hovory a chatové komunikace).

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme, abychom:

 • mohli splnit smlouvu s Vámi (plnění smlouvy),

 • splnit zákonné povinnosti jako např. vystavit doklady, daňové povinnosti (plnění zákonných poviností),

 • předat doručovací údaje přepravním společnostem pro umožnění doručení zboží a vzájené vyúčtovaní. (plnění smlouvy),

 • mohli předat údaje externí účetní firmě (plnění zákonných povinností),

 • mohli vést evidenci dlužníků, pohledávek a předcházet jejich vzniku, případně získat důkazy sloužící pro případnou obhajobu firmy Jan Hotovec (oprávněný zájem firmy Jan Hotovec),

 • protože jste nám sami udělili souhlas, je v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje z Vašich dřívějších objednávek na našem eshopu dále zpracovávat pro účely zlepšování našich systémů, abychom Vám mohli dát vědět, co je nového ve světě našich produktů apod (oprávněný zájem firmy Jan Hotovec.

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto data:

 • výsledky marketingových průzkumů (zpracování na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)

 • emailová adresa a obsah košíku pro hodnocení nákupu (jsou předány třetí straně Heureka.cz a Zboží.cz pouze pokud byl udělen souhlas)

 • data získaná z cookies, chování na webové stránce www.jidlosnadno.cz pro vylepšení e-shopu, internetovou reklamu. (zpracovány pouze pokud souhlasíte s využitím cookies na webové stránce www.jidlosnadno.cz) Více o cookeis ZDE.

Zpracování osobních údajů tedy probíhá vždy pro konkrétní účely na základě jasných právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným příjemcům, ukládá-li nám to zákon a dále smluvním příjemcům (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky. Vaše údaje nepředáváme mimo EU. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.

 • Vaše údaje zpracováváme do odvolání souhlasu, do doby expirace Vašeho uživatelského účtu, jste-li na Webu registrováni jako uživatelé a v ostatních případech nejdéle 11 let, s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů (např. zákon o DPH), pak Vaše údaje definitivně smažeme/skartujeme.

 • Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: h.hotovec@seznam.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.

 • V případě, že organizace prodá či koupí jakoukoliv část obchodního závodu či jinou obdobnou majetkovou hodnotu, může organizace předat či přijmout Vaše údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud bude organizace nebo některé její části převzaty třetí stranou, budou údaje, které organizace nebo její uživatelé či členové mají, jedním z převáděných aktiv.

Souhlasy na webu www.jidlosnadno.cz

 1. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas stejně jednoduše, jako byl udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: h.hotovec@seznam.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.

 2. Osobní údaje zpracováváme do odvolání souhlasu, do doby expirace Vašeho uživatelského účtu, jste-li na webu registrováni jako uživatelé a v ostatních případech nejdéle 11 let, s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů (např. zákon o DPH), pak Vaše údaje definitivně smažeme/skartujeme; více naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů anebo nás přímo kontaktujte.

marketingový a obchodní souhlas:

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů správcem údajů webem www.jidlosnadno.cz (Jan Hotovec - Expres Menu Brno) pro účely zasílání obchodních sdělení s marketingovou podporou produktů tohoto správce a poradenství k nim, a to na mou e-mailovou adresu; ne však častěji než 2 měsíčně. Tento souhlas uděluji do odvolání.

Informace k souhlasu:

 1. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas stejně jednoduše, jako byl udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: h.hotovec@seznam.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.
 2. Osobní údaje zpracováváme do odvolání souhlasu, do doby expirace Vašeho uživatelského účtu, jste-li na webu registrováni jako uživatelé a v ostatních případech nejdéle 11 let, s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů (např. zákon o DPH), pak Vaše údaje definitivně smažeme/skartujeme; více naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů anebo nás přímo kontaktujte.

souhlas heuréka.cz

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů správcem údajů Heureka Shopping s.r.o., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4 pro účely hodnocení webu www.jidlosnadno.cz na portálu www.heureka.cz tak, že tento správce odešle mou e-mailovou adresu portálu www.heureka.cz v rámci služby „Ověřeno zákazníky“, aby mi tento portál následně na můj e-mail zaslal krátký dotazník, kde mohu vyhodnotit spokojenost s nákupem na webu www.jidlosnadno.cz. Tento souhlas uděluji do odvolání.

Informace k souhlasu:

 1. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas stejně jednoduše, jako byl udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: h.hotovec@seznam.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.
 2. Osobní údaje zpracováváme do odvolání souhlasu, do doby expirace Vašeho uživatelského účtu, jste-li na webu registrováni jako uživatelé a v ostatních případech nejdéle 11 let, s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů (např. zákon o DPH), pak Vaše údaje definitivně smažeme/skartujeme; více naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů anebo nás přímo kontaktujte.

souhlas s vytvořením profilu

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů správcem údajů Jan Hotovec - Expres Menu Brno pro účely zřízení mého uživatelského účtu na webu www.jidlosnadno.cz, který zejména usnadňuje výkon mých práv jako subjektu údajů.

Informace k souhlasu:

 1. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas stejně jednoduše, jako byl udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: h.hotovec@seznam.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.
 2. Osobní údaje zpracováváme do odvolání souhlasu, do doby expirace Vašeho uživatelského účtu, jste-li na Webu registrováni jako uživatelé a v ostatních případech nejdéle 11 let, s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů (např. zákon o DPH), pak Vaše údaje definitivně smažeme/skartujeme; více naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů anebo nás přímo kontaktujte.
 3. Bez udělení tohoto souhlasu nebude profil aktivní a nebude možné tedy využívat jeho výhod jako: správa svých dat, souhlasů, objednávek, pozdější dokončení platby kartou, zobrazení idividuálního ceníku, vytisknutí ceníku, seznam objednávek a dokladů atd..

Právní základy a účely zpracovaní dat

pro veškerá zpracování osobních údajů v organizaci, s výjimkou zaměstnanců

Jako správce osobních údajů Vám níže v textu označujeme účel zpracování osobních údajů, text bez ztučnění označuje právní základ, jež je v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR, tedy, že takové zpracování je zákonné. Níže uvedené platí pro veškerá zpracování, jež jako správce osobních údajů provádíme, s výjimkou zpracování ve věci našich zaměstnanců.

Právní základy zpracování osobních údajů, tedy aby zpracování osobních údajů bylo zákonné, jsou následující:

 1. výslovný (svobodný a konkrétní) souhlas subjektu údajů, což znamená, že subjekt údajů nám udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, který může kdykoliv odvolat,

 2. splnění smlouvy, což znamená, že musíme mít osobní údaje odběratele, dodavatelé či jiného smluvního partnera, aby z naší strany bylo možné splnit smlouvu (objednávku), osobní údaje jsou zapotřebí, aby bylo možné Vám zboží doručit, službu poskytnout tomu, kdo si ji objednal apod.,

 3. splnění (zákonné) povinnosti – zahrnuje zpracování, které nám ukládá zákon, tedy např. že musíme vystavit účetní/daňový doklad, že musíme evidovat žádost, kterou u nás podáte a jak jsme ji vyřídili apod.,

 4. ochrana životně důležitých zájmů – tato zpracování se nás obecně netýkají,

 5. splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci - tato zpracování se nás obecně netýkají,

 6. oprávněný zájem (správce), to je množina všech zpracování, která můžeme provádět v našem zájmu, nikoliv však výslovně na Váš úkor. Tedy např. je v našem oprávněném zájmu mít na našem webu funkční cookies, které zapisují Vaše chování, aby web správně fungoval a zobrazoval Vám to, co hledáte, bez funkčních cookies by to dost nešlo;  bez toho, abychom sbírali analytické cookies bychom nemohli provádět statistiky, které nám říkají, jak máme pro Vás náš web udělat uživatelsky přívětivější nebo i bezpečnější, oprávněných zájmů může být mnoho, my Vám však vždy popíšeme proč to tak je, samozřejmě se proti tomu můžete bránit, k tomu jsme Vám připravili vzory, abychom Vám výkon Vašich práv zjednodušili.

Odběratelé

 •  Registrace uživatelského účtu či členského účtu: plnění smlouvy a/nebo se souhlasem subjektu údajů
 • Objednávka: její nedokončení/přijetí/potvrzení/zpracování/vyřízení/reklamace včetně souvisejících operací, s výjimkou fakturace: plnění smlouvy
 • Ostatní odběratelské smlouvy a jejich plnění: plnění smlouvy
 • Ostatní zpracování osobních údajů osob, vystupujících za odběratele: plnění smlouvy, oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
 • Diskusní fórum: plnění smlouvy
 • Cookies funkční: oprávněný zájem správce - zajištění funkčnosti webu
 • Administrace systémů webu a jiných software: oprávněný zájem správce - správa systémů a interní operace, např. řešení problémů, výpadků, zálohování, obnovy, analýzy dat, vývoje, testování, výzkumu, analytiky, zabezpečení a pro účely průzkumů zajištění bezpečnosti platforem organizace a zlepšování jejich parametrů.
 • Cookies analytické: oprávněný zájem správce - zajištění a testování uživatelské přívětivosti webu, včetně měření a optimalizace výkonů webu
 • Statistická zpracování webu a jiných software: oprávněný zájem správce - zajištění a testování uživatelské přívětivosti Webu, včetně měření jeho výkonů, tj. měření a optimalizace výkonů webu, např. Google Analytics, Google Adwords, Sklik.cz
 • Cookies marketingové: souhlas subjektu údajů, jedná se o Google Anylatics rozšířená verze Analytics 360, Remarketing, Retargeting
 • Dotazník heuréka.cz, zboží.cz: souhlas subjektu údajů
 • Zasílání obchodních sdělení správce, jež se věcně váže k historii objednávek: oprávněný zájem správce – tzv. zákaznická výjimka dle recitálu 47 GDPR
 • Zasílání jiných obchodních správce anebo ve prospěch jiného správce: souhlas subjektu údajů

Dodavatelé

 • Dodavatelské smlouvy a jejich plnění: plnění smlouvy
 • Ostatní zpracování osobních údajů osob, vystupujících za dodavatele: plnění smlouvy, oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
 • Smlouvy a jejich plnění s jinými třetími osobami: plnění smlouvy
 • Zpracování osobních údajů z jednostranných jednání třetích osob: oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků) anebo jiný oprávněný zájem

V pozici zpracovatele

 • Zpracování osobních údajů třetích osob za účelem poskytnutí služby zákazníkovi odběratele: plnění smlouvy
 • Zpracování osobních údajů třetích osob za účelem poskytnutí služby  odběrateli: plnění smlouvy
 • Zpracování osobních údajů třetích osob za účelem dodání zboží zákazníkovi odběratele: plnění smlouvy
 • Zpracování osobních údajů třetích osob za účelem vyhotovení podkladů pro vyúčtování služby/dodání zboží odběrateli: plnění smlouvy a splnění zákonné povinnosti
 • Dropshipping (jedná se o obchodní model, ve kterém nabízíme zboží svého dodavatele; jím nabízené zboží fyzicky nenakupujeme do svého skladu, čímž se snižují náklady na dopravu, ale Vaši objednávku rovnou směřujeme na svého dodavatele, aby Vám ji samostatně dopravil; za tímto účelem jim předáme Vaše osobní údaje nezbytné k doručení zboží, s tím, že tito je předají dopravci, který Vám zboží doručí): plnění smlouvy

Společné a ostatní

 • Zpracování osobních údajů subjektů údajů, vystupujících za sebe či třetí osoby (včetně orgánů veřejné moci), odlišných od dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců a jejich zástupců v jiných právních vztazích: plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků) anebo jiný oprávněný zájem
 • Komunikace/korespondence prostřednictvím elektronických i listinných komunikačních prostředků: plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem, jež souvisí s konkrétním právním postavením správce, zpravidla ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků anebo jiný obdobný oprávněný zájem
 • Vedení účetnictví a výkaznictví k DPH: plnění zákonné povinnosti.
 • Zpracování osobních údajů, jež souvisí s jinou konkrétní evidenční povinností, uloženou obecně závazným právním předpisem: splnění zákonné povinnosti
 • Ověření totožnosti: plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a/nebo oprávněný zájem (zpravidla ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
 • Zpracování osobních údajů z procesních řízení: splnění zákonné povinnosti a/nebo oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
 • Zpracování při uplatnění práv subjektů údajů: splnění zákonné povinnosti
 • Kamerový systém: oprávněný zájem správce - eliminace bezpečnostních rizik

 

X

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím